Bedrijven willen belangrijke bedrijfs­gegevens in hun computer­systeem verwerken. T‑Box verzamelt de gewenste data. Met T‑Portal komen deze gegevens online beschikbaar. Er zijn verschillende gebruiks­mogelijk­heden. Van het simpelweg tonen van ingevoerde informatie tot en met het samen­stellen van specifieke plannings- en orderlijsten.

Toepassingen van T‑Portal

Available to promise

Hierbij wordt in een oogopslag duidelijk hoeveel eind­producten met de bestaande voorraad kunnen worden geleverd. Stel dat er een inkooporder komt voor 100 bureautafels. Dan wil je weten of deze direct met de huidige onderdelen­voorraad kunnen worden samengesteld.
T‑Portal maakt dit mogelijk. Er kunnen ook “pick & deliver”‑lijsten worden gemaakt.

Uitwisseling gegevens leverancier‑producent

Een producent van fietsen kan via deze web interface openstaande inkoop­orders opvragen bij een leverancier. Met deze gegevens kunnen zij hun eigen productie gaan plannen. De producent kan de inkoop­orders voorzien van bijpassende serienummers, framenummers, sleutelnummers en accunummers. T‑Box slaat de gegevens op in een Track en Trace volgsysteem.

Maatwerk bij planningssystemen

Bedrijven hebben vaak een eigen plansysteem om medewerkers met de juiste kwalificaties, op de juiste dagen en op de juiste plekken in te roosteren. T‑Box zorgt voor het koppelen van alle belangrijke gegevens. Hierdoor kunnen projecten geautomatiseerd worden ingeroosterd met beschikbaar personeel. De gewerkte uren worden verwerkt in de project­administratie van Exact Online.

Kostenverdeelsleutels bij samenwerkende bedrijven

Bedrijven bestaan vaak uit verschillende onderdelen, zoals een webshop, een dealer­netwerk en fabrikanten. Met T‑Box kunnen verkoop­kosten (zoals bijvoorbeeld reclamekosten), volgens een afgesproken percentage, onderling worden verdeeld.

Pin It on Pinterest