In onze zoektocht naar een oplossing om specifieke rapportages te maken voor onze klanten zijn wij bij Klipfolio uitgekomen. We hebben verschillende programma’s bekeken zoals Microsoft Power BI, Tableau, Spagobi, Jasper Reports en Seal Reports. Klipfolio voldoet echter het best aan ons wensenlijstje en levert de meeste “need-” en “nice to haves”.

De beste uit onze tests

Klipfolio werkt in de cloud en is een betaalbare, laagdrempelige oplossing. Voor ons als softwareleverancier en dienstverlener is het van belang om rapportages en dashboards voor te kunnen bereiden in onze eigen omgeving, voordat deze beschikbaar worden gesteld. Wij willen graag een systeem dat “hergebruik” van rapportages en delen daarvan ondersteunt. Dat is in onze ogen de kracht van ieder softwaresysteem.

Bekijk voor meer informatie over Klipfolio de website www.klipfolio.com.

Rapportages en T‑Box

T‑Box, een door onszelf ontwikkeld product, verzamelt ook op deze manier, de informatie die nodig is om specifieke rapportages te kunnen maken. Daarvoor beschikt T‑Box over een eigen database die als “tussenstation” dient om de gegevens bij elkaar te brengen. T‑Box beschikt, net als Klipfolio, over de mogelijkheid om gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen. Zo komen we tot zeer praktische toepassingen voor bedrijven.

Wij combineren bijvoorbeeld, bij een van onze klanten, gegevens uit Exact Online met het kloksysteem dat voor de urenregistratie gebruikt wordt. T‑Box berekent daarbij periodiek de verdeelsleutels die nodig zijn bij het opstellen van de rapportages. Op de website T‑Box.online kunnen bedrijven zich oriënteren op de mogelijkheden van T‑Box.

 

Pin It on Pinterest