door | 19 maart 2019 | T-Box.online

LPS uit Oss is een bedrijf dat chemicaliën levert aan de industrie. Ook ontwerpt men laboratoriumopstellingen die de haalbaarheid van een fabrieksproces onderzoeken. Aan het woord is de technisch directeur John Janssen. Hij vertelt over zijn bedrijf en het gebruik van T-Box.

Chemicaliënvervoer vereist veiligheidsinformatie

“Als producent en vervoerder van gevaarlijke stoffen dienen wij aan allerlei richtlijnen te voldoen”, vertelt John. “De belangrijkste zijn de PSG15 en de ADR-norm voor opslag en vervoer. Op alle documenten moet aanvullende veiligheidsinformatie staan. Als we bijvoorbeeld aceton vervoeren naar onze klanten, dan kun je op de pakbon lezen tot welke categorie deze gevaarlijke stof behoort en worden er verpakkingsgegevens vermeld.”

Exact Online en additionele velden

“Het weergeven van veiligheidsinformatie is met het Exact Onlinepakket niet mogelijk”, vertelt John Janssen verder. “Je kunt dan wel een ander totaalpakket kopen, maar dan bestaat het gevaar van een kind met een waterhoofd. Je kunt verdwalen in de grootte ervan.”

“Met T-Box kan die aanvullende veiligheidsinformatie wel worden weergegeven. We krijgen hiermee precies de extra velden die we nodig hebben. Alle noodzakelijke gegevens worden op elk document geprint. Zo kunnen we voldoen aan de richtlijnen voor opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. T-Box richt zich puur op wat je mist voor je administratie. En je kunt altijd en overal bij je bedrijfsgegevens”, aldus John.

Ontwikkeld met Acconet

“T-Box is een product van Acconet, een partner en adviseur van Exact. Samen met Hans Meijer hebben we ons Exact Onlinepakket helemaal aangepast om te kunnen voldoen aan alle veiligheidseisen. Het heeft ons precies geleverd wat we nodig hebben. Een prima oplossing voor ons bedrijf dus”.

Meer informatie

T-Box maakt het mogelijk om aanvullende gegevens te leveren. Het product kan ook verschillende systemen van samenwerkende bedrijven met elkaar laten communiceren. In het App Center van Exact en op deze site staan verschillende oplossingen die Acconet met T-Box kan bieden.

Gerelateerde Verhalen

Pin It on Pinterest

Share This